Penzion Fialka Velké Losiny

Agrofarma Fiala Ota Velké Losiny a okolí

Historie farmy

Agrofarma Fiala Ota

Farma se nachází v podhůří Jeseníků v nadmořské výšce 740 m. n. m. V roce 1992 hospodařila farma na výměře 12 ha pozemků, které byly pronajaty od Pozemkového fondu. Původním záměrem hospodaření bylo vybudovat farmu zabývající se chovem koz. Hlavním nedostatkem v těchto začátcích byla špatná finanční situace a nedostatečně zkušenosti. Následně bylo od záměru upuštěno.

V roce 1997 se v rámci privatizačního projektu podařilo vydražit Odchovnu mladého dobytku v Pustých Žibřidovicích. Na jaře v roce 1998 byly od Pozemkového fondu pronajaty přiléhající pozemky o výměře 53 ha. Tyto pozemky jsou nyní využívány jako louky a pastviny.

S platností od 1.1.2000 hospodaří farma ekologicky. Při rozhodování o zřízení ekologické farmy byl pan Fiala do jisté míry ovlivněn názory kolegů, kteří již měli s eko-farmou určité zkušenosti. V současné době farma hospodaří na celkové výměře 77 ha TTP bez orné půdy. Dále se zabývá chovem skotu bez tržní produkce mléka a chovem tažných koní.

Živočišná produkce

Agrofarma Fiala Ota

V současné době se na eko-farmě vyskytuje 41 ks hovězího dobytka převážně křížení plemene Hereford a masný Simentál. V roce 2004 byl na farmu pořízen plemenný býk Charolais. Skot je v letních měsících umístěn na pastvě a v zimních měsících je ustájen v souladu s požadovanými předpisy v odchovně. Na farmě nejsou používaná žádná nakupovaná krmiva. Veškeré krmení pochází z vlastních zdrojů.

Hospodářské budovy a stavby

Farma se nachází v bývalém areálu státního statku. Pro výkon činnosti slouží příjmový objekt, odchovna. Stávající stav budov odpovídá stáří a způsobu jakým s ním bylo naloženo po ukončení činnosti státního statku. Záměrem je částečná rekonstrukce odchovny, tak aby bylo možné rozšířit chov skotu. A dále snaha využít všech možností, které objekt poskytuje.

Zeptejte se...
Volné termíny, informace

Kontakt

Penzion Fialka

Rudé Armády 494 787 15 Velké Losiny   Tel.: (+420) 777 842 895 E-mail: info@penzionfialka.cz

www.penzionfialka.cz

Tento projekt byl spolufinancován EAGGF Evropský zemědělský orientační a záruční fond
Kudy z nudy